Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English

Vítame vás na stránkach Slovenského archívu sociálnych dát

Katalóg dát
Slovenský archív sociálnych dát (SASD) vznikol v roku 2004 so zámerom v elektronickej a tlačenej forme uchovávať a sprístupňovať dokumentáciu, dáta a informácie o výsledkoch sociologických výskumov pre potreby nekomerčného využitia a výskumu.

Základom archívu sú predovšetkým dokumentácia a dáta z medzinárodných výskumných programov, na ktorých participovalo aj Slovensko, akými sú napríklad International Social Survey Programme (ISSP) a informácie o výskumoch realizovaných v rámci programov European Social Survey (ESS) alebo European Value Study (EVS), kde bola účasť Slovenska financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo zo zahraničných grantov.

SASD uchováva a sprístupňuje aj výsledky sociologických výskumov, ktoré boli financované zo súkromných prostriedkov alebo vznikli pre komerčné účely, ak sa vlastník práv na dáta rozhodne poskytnúť ich verejnosti a výskumy spĺňajú obvyklé profesionálne štandardy.

Okrem dát sú v SASD aj zoznamy iných archívov sociálnych dát vo svete, odkazy na niektoré dôležité informačné zdroje o sociálnych dátach a zoznam publikácií, ktorých autori použili dáta dostupné v archíve.

Aktuality a podujatia

  (c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2012, podrobnosti nájdete tu.