Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English

Vítame vás na stránkach Slovenského archívu sociálnych dát

Katalóg dát
Slovenský archív sociálnych dát (SASD) vznikol v roku 2004 so zámerom v elektronickej a tlačenej forme uchovávať a sprístupňovať dokumentáciu, dáta a informácie o výsledkoch sociologických výskumov pre potreby nekomerčného využitia a výskumu.

Základom archívu sú predovšetkým dokumentácia a dáta z medzinárodných výskumných programov, na ktorých participovalo aj Slovensko, akými sú napríklad International Social Survey Programme (ISSP) a informácie o výskumoch realizovaných v rámci programov European Social Survey (ESS) alebo European Values Study (EVS), kde bola účasť Slovenska financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo zo zahraničných grantov.

SASD uchováva a sprístupňuje aj výsledky sociologických výskumov, ktoré boli financované zo súkromných prostriedkov alebo vznikli pre komerčné účely, ak sa vlastník práv na dáta rozhodne poskytnúť ich verejnosti a výskumy spĺňajú obvyklé profesionálne štandardy.

Okrem dát sú v SASD aj zoznamy iných archívov sociálnych dát vo svete, odkazy na niektoré dôležité informačné zdroje o sociálnych dátach a zoznam publikácií, ktorých autori použili dáta dostupné v archíve.

Aktuality a podujatia

26.05.2023>>Novinka v archíve: Dvadsať výskumov z Národného osvetového centra z obdobia 2000 až 2017 12.10.2022>>Sprístupnené dáta z ďalších troch vĺn výskumov Ako sa máte, Slovensko? z roku 2021 a 2022 15.02.2022>>Sprístupnené dáta z CSES a ISSP Slovensko 2020, Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19, November 2020 a z ďalších vĺn výskumov Ako sa máte, Slovensko? 15.03.2021>>Sprístupnené dáta zo septembrovej vlny výskumov Ako sa máte, Slovensko? 07.12.2020>>Sprístupnené ďalšie dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? 23.07.2020>>Prvé dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? z obdobia najprísnejších karanténnych opatrení 12.06.2020>>Dáta z výskumu ISSP Náboženstvo Slovensko 2018 29.04.2019>>Ďalšie novopublikované výskumy z rokov 1993 až 1997 18.04.2019>>Publikované výskumy z rokov 1989 až 1995 06.12.2018>>Dáta z výskumu ISSP Sociálne siete Slovensko 2017 22.12.2017>>Dáta z výskumu CSES a ISSP Slovensko 2016 už dostupné v našom archíve 02.11.2017>>Nový výskum v archíve: ISSP Pracovné orientácie Slovensko 2016 14.06.2017>>Slovensko zakladajúcim členom v infraštruktúre spoločenskovedných dátových archívov CESSDA ERIC 26.05.2017>>K dispozícií ďalší zaujímavý výskum spred štvrťstoročia - Aktuálne problémy Česko-Slovenska z januára 1992 22.03.2017>>Výskum Slovensko a EÚ 1998 v archíve SASD 25.08.2016>>Novinka v archíve SASD: Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008 25.05.2016>>Výskum Brain drain 2014 v archíve SASD 29.10.2015>>Nový výskum v archíve: ISSP Slovensko 2014 09.09.2015>>SASD na mape národných poskytovateľov dát CESSDA 12.06.2014>>Slovensko pozorovateľom v infraštruktúre CESSDA ERIC 12.04.2013>>Slovenský archív sociálnych dát členom CESSDA 20.07.2012>>Dátový súbor "Výsledky parlamentných volieb od roku 1929 za všetky obce Slovenska" aktualizovaný o výsledky parlamentných volieb 2012 06.06.2012>>Oznam: Výpadok zasielania emailov s linkom na stiahnutie suborov v mesiaci máj 25.10.2011>>Nový výskum v archíve: Voličské správanie na Slovensku, CSES Slovensko 2010 16.04.2011>>Program PSPP: alternatíva k SPSS pre všetky operačné systémy zdarma 31.12.2010>>Zaarchivované tri výskumy ISSP z rokov 1996, 2001 a 2002 21.11.2010>>Aktualizovaný dátový súbor "Výsledky parlamentných volieb od roku 1929 za všetky obce Slovenska" 18.09.2010>>Dva nové výskumy v archíve: ISSP Slovensko 2009 - 2010 a Rovnosť a menšiny na Slovensku 2008 21.07.2010>>Zverejnené informácie o výskume ESS 4 - Európska sociálna sonda 2008 21.07.2010>>Zverejnené dáta a dokumentácia z výskumu ISSP Sociálne nerovnosti 1992 12.04.2010>>Zverejnená databáza "Výsledky parlamentných volieb od roku 1929 za všetky obce Slovenska" 27.01.2010>>Zverejnené dáta z výskumu Občianstvo a participácia na Slovensku 2008 20.01.2009>>Prezentácia o postupe archivácie v SASD 20.01.2009>>Prednáška o novom formáte archivácie DDI 3.1 20.01.2009>>Prezentácia o čistení dát archivovaných v SASD
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.