Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Skupiny premenných:Zoznam premenných v skupine "Identita a národnostný pôvod - ISSP":Zoznam premenných v skupine "Postoje k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám - ISSP":Zoznam premenných v skupine "Medzinárodná migrácia a migranti - ISSP":Zoznam premenných v skupine "Politické postoje a preferencie - ISSP":Zoznam premenných v skupine "Práca a pracovné zaradenie - ISSP":Zoznam premenných v skupine "Sociálne nerovnosti - ISSP":Zoznam premenných v skupine "Central European addendum":Zoznam premenných v skupine "Socioekonomický status respondenta - ISSP":Zoznam premenných v skupine "Sociodemografické otázky o respondentovi - ISSP":Zoznam premenných v skupine "Údaje o partnerovi a rodine respondenta":Zoznam premenných v skupine "Údaje na archiváciu a iné":Zoznam premenných, ktoré nie sú zaradené v žiadnej skupine:
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.