Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Sociálne nerovnosti 1999
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Skupiny premenných:Zoznam premenných v skupine "0. Údaje na archiváciu":Zoznam premenných v skupine "1. Možnosti dosiahnuť úspech a sociálny vzostup":Zoznam premenných v skupine "2. Postoje k sociálnym nerovnostiam":Zoznam premenných v skupine "3. Názory na zárobky a príjmy":Zoznam premenných v skupine "4. Sociálne konflikty a názory na spoločenské problémy":Zoznam premenných v skupine "5. Ekonomické a politické témy":Zoznam premenných v skupine "6. Socio-ekonomický status respondenta":Zoznam premenných v skupine "7. Socio-demografické údaje o respondentovi":Zoznam premenných v skupine "8. Údaje o partnerovi a rodine":Zoznam premenných v skupine "9. Dodatočne vytvorené a nezaradené premenné":Zoznam premenných, ktoré nie sú zaradené v žiadnej skupine:
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.