Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Vhodné spôsoby trávenia voľného času mládeže ako prevencia rôznych druhov závislostí
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Skupiny premenných:Zoznam premenných v skupine "Otázky o trávení voľného času mládeže":Zoznam premenných v skupine "Názory a postoje mládeže k drogám, alkoholu a tabaku":Zoznam premenných v skupine "Názory mládeže na preventíve programy":Zoznam premenných v skupine "Otázky o miere ohrozenia závislosťami u mládeže":Zoznam premenných v skupine "Postoje mládeže k životu":Zoznam premenných v skupine "Sociodemografické premenné":Zoznam premenných, ktoré nie sú zaradené v žiadnej skupine:
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.