Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Spoločnosť 2004
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Skupiny premenných:Zoznam premenných v skupine "Postoje k inštitúciám spoločnosti":Zoznam premenných v skupine "Sociálne a ekonomické problémy":Zoznam premenných v skupine "Práca a vzdelanie":Zoznam premenných v skupine "Ekonomická situácia respondenta":Zoznam premenných v skupine "Sídelné podmienky":Zoznam premenných v skupine "Politické správanie a demografické charaktereristiky":Zoznam premenných, ktoré nie sú zaradené v žiadnej skupine:
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.