Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Voličské správanie na Slovensku, CSES Slovensko 2010
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Skupiny premenných:Zoznam premenných v skupine "Údaje na archiváciu":Zoznam premenných v skupine "Parlamentné voľby 2010":Zoznam premenných v skupine "Parlamentné voľby 2006":Zoznam premenných v skupine "Postoje k voľbám a politickej elite (všeobecne)":Zoznam premenných v skupine "Vzťah k politickým stranám a ich lídrom (konkrétne)":Zoznam premenných v skupine "Politické a hodnotové orientácie":Zoznam premenných v skupine "Hodnotenie politickej a sociálnej situácie na Slovensku":Zoznam premenných v skupine "Zahraničná politika":Zoznam premenných v skupine "Politická gramotnosť":Zoznam premenných v skupine "Členstvo v organizáciách":Zoznam premenných v skupine "Sociálno-ekonomické postavenie respondenta":Zoznam premenných v skupine "Sociálno-demografické údaje o respondentovi a jeho rodine":Zoznam premenných v skupine "Dotazník pre anketára - charakteristiky rozhovoru":Zoznam premenných v skupine "Dodatočne vytvorené a nezaradené premenné":Zoznam premenných, ktoré nie sú zaradené v žiadnej skupine:
    Všetky premenné boli zaradené do skupín.
    [ spät ]
      Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
    (c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.