Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej C32

Názov: C32
Popis premennej: Malé štáty sú otvorenejšie voči iným kultúram

Znenie otázky:
Žiť v malej krajine so sebou prináša určité výhody a nevýhody. Čo si myslíte o nasledujúcich výrokoch? Malé štáty majú lepšie možnosti, ak ide o:
Otvorenosť voči iným kultúram

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 165 11.89
skôr súhlasím 2 444 31.99
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 360 25.94
skôr nesúhlasím 4 173 12.46
vôbec nesúhlasím 5 49 3.53
neviem 8 197 14.19

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 3.34726 / 2.11947

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.