Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej C44

Názov: C44
Popis premennej: »Rak.-Uhorsko bolo z ekonomického hľadiska neefektívne«

Znenie otázky:
Prečítam Vám niekoľko výrokov, vyjadrujúcich rôzne názory na Rakúsko-Uhorskú monarchiu. O každom výroku, prosím, povedzte, či s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.
"Rakúsko-Uhorsko bolo z ekonomického hľadiska vnútorne rôznorodé a neefektívne."

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 196 14.12
skôr súhlasím 2 293 21.11
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 307 22.12
skôr nesúhlasím 4 157 11.31
vôbec nesúhlasím 5 35 2.52
neviem 8 400 28.82

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 4.11095 / 2.63919

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.