Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V212

Názov: V212
Popis premennej: Aké je Vaše súčasné ekonomické postavenie?

Znenie otázky:
Aké je Vaše súčasné ekonomické postavenie, čo je hlavným zdrojom Vašej obživy?

PopisHodnota Frekvencia*%*
zamestnaný na plný úväzok 1 742 53.46
zamestnaný na polovičný úväzok 2 24 1.73
zamestnaný na čiastočný úväzok 3 7 0.5
súkromník, podnikateľ 4 63 4.54
činný v slobodnom povolaní 5 1 0.07
pomáhajúci člen rodiny 6 4 0.29
nezamestnaný 7 90 6.48
študent, učeň 8 71 5.12
pracujúci dôchodca 9 19 1.37
invalidný dôchodca 10 40 2.88
starobný dôchodca 11 266 19.16
trvalo v domácnosti 12 6 0.43
na materskej dovolenke 13 37 2.67
iné, ostatné 14 18 1.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 14
Priemer / štandardná odchýlka: 4.74928 / 4.50064

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.