Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V218

Názov: V218
Popis premennej: Kde ste zamestnaný?

Znenie otázky:
Ste zamestnaný (naposledy ste boli zamestnaný) v štátnom alebo súkromnom podniku, alebo sám podnikáte (podnikali ste)?

PopisHodnota Frekvencia*%*
nikdy nepracoval 0 121 8.72
štátny podnik 1 512 36.89
verejná inštitúcia 2 143 10.3
štátna správa 3 73 5.26
podnik, patriaci obci 4 28 2.02
družstvo 5 119 8.57
súkromný podnik tuzemského vlastníka 6 246 17.72
súkromný podnik zahraničného vlastníka 7 34 2.45
podnik so zmiešaným vlastníctvom 8 56 4.03
vlastná podnikateľská činnosť 9 54 3.89
nevie 98 2 0.14

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 0 / 98
Priemer / štandardná odchýlka: 3.29107 / 4.47845

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.