Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V213

Názov: V213
Popis premennej: Aké je súčasné ekonomické postavenie Vášho partnera?

Znenie otázky:
Aké je súčasné ekonomické postavenie, čo je hlavným zdrojom obživy Vášho manžela, druha, partnera (manželky, družky, partnerky)?

PopisHodnota Frekvencia*%*
nemá manžela, druha, partnera 0 578 41.64
zamestnaný na plný úväzok 1 464 33.43
zamestnaný na polovičný úväzok 2 15 1.08
zamestnaný na čiastočný úväzok 3 2 0.14
súkromník, podnikateľ 4 37 2.67
činný v slobodnom povolaní 5 5 0.36
pomáhajúci člen rodiny 6 7 0.5
nezamestnaný 7 28 2.02
študent, učeň 8 5 0.36
pracujúci dôchodca 9 7 0.5
invalidný dôchodca 10 39 2.81
starobný dôchodca 11 139 10.01
trvalo v domácnosti 12 10 0.72
na materskej dovolenke 13 46 3.31
iné, ostatné 14 4 0.29
neviem 98 2 0.14

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 0 / 98
Priemer / štandardná odchýlka: 2.81196 / 5.5498

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.