Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V233

Názov: V233
Popis premennej: Náboženské vierovyznanie respondenta

Znenie otázky:
Aké je Vaše náboženské vierovyznanie?

PopisHodnota Frekvencia*%*
rímskokatolícke 10 879 63.33
gréckokatolícke 11 64 4.61
židovské 20 1 0.07
moslimské 30 0 0
baptistická 40 1 0.07
metodistická 41 0 0
evanjelická a.v. 42 125 9.01
českobratská 43 0 0
československá husitská 44 0 0
cirkev bratská 45 1 0.07
jednota bratská 46 0 0
adventistická 47 0 0
apoštolská 48 0 0
pravoslávna 54 10 0.72
žiadne 90 286 20.61
iné kresťanské 92 17 1.22
iné nekresťanské 93 1 0.07
nevie 98 3 0.22

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 10 / 98
Priemer / štandardná odchýlka: 31.0375 / 32.9972

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.