Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V18

Názov: V18
Popis premennej: Pre občana SR je dôležité vedieť hovoriť po slovensky

Znenie otázky:
Ktoré z týchto podmienok pokladáte za dôležité pre to, aby bol človek skutočným občanom slovenskej republiky a ktoré nie?
Vedieť hovoriť po slovensky

PopisHodnota Frekvencia*%*
veľmi dôležité 1 980 70.61
skôr dôležité 2 295 21.25
skôr nedôležité 3 69 4.97
vôbec nie dôležité 4 35 2.52
neviem 8 9 0.65

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 1.433 / 0.876995

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.