Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V209

Názov: V209
Popis premennej: Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: matka

Znenie otázky:
Teraz sa Vás opýtam na Vášho otca a matku. aké najvyššie vzdelanie dosiahli?
Matka

PopisHodnota Frekvencia*%*
neúplné základné 1 185 13.33
základné 2 604 43.52
vyučenie bez maturity 3 206 14.84
stredné bez maturity 4 68 4.9
vyučenie s maturitou 5 38 2.74
stredné odborné s maturitou 6 135 9.73
stredné všeobecné s maturitou 7 80 5.76
nedokončené vysokoškolské 8 10 0.72
ukončené vysokoškolské 9 36 2.59
neviem 98 26 1.87

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 98
Priemer / štandardná odchýlka: 4.89553 / 13.024

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.