Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V40

Názov: V40
Popis premennej: »V školách by sa mali viac vyučovať cudzie jazyky«

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
"V školách v SR by sa mali oveľa viac vyučovať cudzie jazyky."

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 632 45.53
skôr súhlasím 2 493 35.52
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 166 11.96
skôr nesúhlasím 4 50 3.6
vôbec nesúhlasím 5 7 0.5
neviem 8 40 2.88

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 1.92435 / 1.34069

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.