Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V66

Názov: V66
Popis premennej: »SR by mala zabrániť ilegálnemu prisťahovalectvu«

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
"Slovenská republika by mala prijať prísnejšie opatrenia na to, aby sa zabránilo ilegálnemu prisťahovalectvu."

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 692 49.86
skôr súhlasím 2 418 30.12
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 111 8
skôr nesúhlasím 4 67 4.83
vôbec nesúhlasím 5 26 1.87
neviem 8 74 5.33

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 2.05403 / 1.69075

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.