Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej C18

Názov: C18
Popis premennej: S ktorými krajinami má SR ekonomicky spolupracovať 2 výber

Znenie otázky:
Uveďte, prosím, 3 krajiny, s ktorými by mala mať Slovenská republika najužšiu ekonomickú spoluprácu? Zoraďte ich podľa dôležitosti! Môžete vyberať zo všetkých krajín sveta!
2. krajina:

PopisHodnota Frekvencia*%*
Česko 1 152 10.95
Poľsko 2 77 5.55
Maďarsko 3 59 4.25
Rusko 4 146 10.52
Ukrajina 5 36 2.59
Rumunsko 6 1 0.07
Bulharsko 7 1 0.07
Srbsko 8 0 0
Chorvátsko 9 3 0.22
Bosna 10 0 0
Slovinsko 11 7 0.5
Grécko 12 0 0
Nemecko 13 323 23.27
Rakúsko 14 215 15.49
Švajčiarsko 15 75 5.4
Francúzsko 16 53 3.82
Taliansko 17 12 0.86
Španielsko 18 0 0
Portugalsko 19 0 0
Veľká Británia 20 28 2.02
Belgicko 21 0 0
Holandsko 22 12 0.86
Švédsko 23 3 0.22
Fínsko 24 0 0
Nórsko 25 0 0
Dánsko 26 0 0
iná Európa 27 1 0.07
USA 28 83 5.98
Kanada 29 13 0.94
iná Amerika 30 2 0.14
Turecko 31 0 0
Izrael 32 1 0.07
Japonsko 33 32 2.31
Južná Kórea 34 1 0.07
Čína 35 6 0.43
India 36 2 0.14
iná Ázia 37 2 0.14
Afrika 38 1 0.07
Austrália 39 0 0
iné 40 0 0
Juhoslávia 41 2 0.14
arabské štáty 42 1 0.07
nevie 98 0 0
SYSMISS 38 2.74

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1350
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 42
Priemer / štandardná odchýlka: 11.9044 / 8.52897

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.