Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT7A

Názov: OT7A
Popis premennej: Možnosti výchovy a vzdelávania pre Maďarov vo svojom materinskom jazyku v materských školách

Znenie otázky:
Možnosti výchovy a vzdelávania vo svojom materinskom jazyku na rôznych typoch škôl sú pre Maďarov žijúcich vo Vašom okrese podľa Vás:

PopisHodnota Frekvencia*%*
veľmi dobré 1 314 40.31
skôr dobré ako zlé 2 255 32.73
skôr zlé ako dobré 3 68 8.73
veľmi zlé 4 8 1.03
nevie posúdiť 5 134 17.2

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 779
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.