Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT12AA

Názov: OT12AA
Popis premennej: Najvýznamenjším reprezentantom a obhajcom Slovákov je: Odpoveď č.1

Znenie otázky:
Kto je, podľa Vás, najvýznamnejším reprezentantom a obhajcom Slovákov a Maďarov žijúcich na národnostne zmiešaných územiach Slovenskej republiky? Najvýznamnejším reprezentantom a obhajcom Slovákov je:

PopisHodnota Frekvencia*%*
vláda SR 1 223 28.63
Národná rada SR 2 86 11.04
Matica slovenská 3 228 29.27
orgány štátnej správy (krajské, okresné, miestne) 4 16 2.05
orgány miestnej samosprávy 5 16 2.05
politické strany 6 42 5.39
masovokomunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, tlač) 7 17 2.18
iné 8 1 0.13
nikto 9 47 6.03
nevie posúdiť 10 99 12.71
Sysmiss 4 0.51

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 775
Minimálna / maximálna hodnota: 4 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.