Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT12AC

Názov: OT12AC
Popis premennej: Najvýznamenjším reprezentantom a obhajcom Slovákov je: Odpoveď č.3

Znenie otázky:
Kto je, podľa Vás, najvýznamnejším reprezentantom a obhajcom Slovákov a Maďarov žijúcich na národnostne zmiešaných územiach Slovenskej republiky? Najvýznamnejším reprezentantom a obhajcom Slovákov je:

PopisHodnota Frekvencia*%*
vláda SR 1 0 0
Národná rada SR 2 0 0
Matica slovenská 3 39 5.01
orgány štátnej správy (krajské, okresné, miestne) 4 23 2.95
orgány miestnej samosprávy 5 19 2.44
politické strany 6 63 8.09
masovokomunikačné prostriedky televízia, rozhlas, tlač) 7 83 10.65
iné 8 1 0.13
nikto 9 1 0.13
nevie posúdiť 10 0 0
Sysmiss 550 70.6

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 229
Minimálna / maximálna hodnota: 550 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.