Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT12BA

Názov: OT12BA
Popis premennej: Najvýznamenjším reprezentantom a obhajcom Maďarov je: Odpoveď č.1

Znenie otázky:
Kto je, podľa Vás, najvýznamnejším reprezentantom a obhajcom Slovákov a Maďarov žijúcich na národnostne zmiešaných územiach Slovenskej republiky?Najvýznamnejším reprezentantom a obhajcom Maďarov je:

PopisHodnota Frekvencia*%*
vláda SR 1 131 16.82
Národná rada SR 2 31 3.98
Csemadok 3 322 41.34
orgány štátnej správy (krajské, okresné, miestne) 4 14 1.8
orgány miestnej samosprávy 5 26 3.34
politické strany 6 142 18.23
masovokomunikačné prostriedky televízia, rozhlas, tlač) 7 5 0.64
iné 8 6 0.77
nikto 9 15 1.93
nevie posúdiť 10 83 10.65
Sysmiss 4 0.51

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 775
Minimálna / maximálna hodnota: 4 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.