Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT12BB

Názov: OT12BB
Popis premennej: Najvýznamenjším reprezentantom a obhajcom Maďarov je: Odpoveď č.2

Znenie otázky:
Kto je, podľa Vás, najvýznamnejším reprezentantom a obhajcom Slovákov a Maďarov žijúcich na národnostne zmiešaných územiach Slovenskej republiky? Najvýznamnejším reprezentantom a obhajcom Maďarov je:

PopisHodnota Frekvencia*%*
vláda SR 1 0 0
Národná rada SR 2 37 4.75
Csemadok 3 61 7.83
orgány štátnej správy (krajské, okresné, miestne) 4 21 2.7
orgány miestnej samosprávy 5 69 8.86
politické strany 6 210 26.96
masovokomunikačné prostriedky televízia, rozhlas, tlač) 7 11 1.41
iné 8 1 0.13
nikto 9 0 0
nevie posúdiť 10 0 0
Sysmiss 369 47.37

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 410
Minimálna / maximálna hodnota: 369 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.