Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT13B

Názov: OT13B
Popis premennej: Ako celkovo hodnotíte mocenské postavenie Slovákov a Maďarov, teda zastúpenie a ovládanie úradov štátnej správy a samosprávy vo Vašom okrese?

Znenie otázky:
Ako celkovo hodnotíte mocenské postavenie Slovákov a Maďarov, teda zastúpenie a ovládanie úradov štátnej správy a samosprávy:

PopisHodnota Frekvencia*%*
dominujú Slováci 1 232 29.78
dominujú Maďari 2 246 31.58
národnosť nie je dôležitá 3 164 21.05
nevie posúdiť 4 137 17.59

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 779
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.