Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT16D

Názov: OT16D
Popis premennej: Myslíte si, že Maďari žijúci na národnostne zmiešaných územiach sa nachádzajú v nerovnoprávnom postavení na južnom Slovensku?

Znenie otázky:
Myslíte si, že Maďari žijúci na národnostne zmiešaných územiach sa nachádzajú v nerovnoprávnom postavení?

PopisHodnota Frekvencia*%*
áno 1 101 12.97
nie 2 440 56.48
nevie posúdiť 3 236 30.3
Sysmiss 2 0.26

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 777
Minimálna / maximálna hodnota: 2 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.