Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT1E

Názov: OT1E
Popis premennej: Spokojnosť so zastúpením Maďarov v miestnej samospráve vo Vašej obci (meste)

Znenie otázky:
Ako ste spokojný/á s nasledujúcimi skutočnosťami týkajúcimi sa Vášho každodenného života?

PopisHodnota Frekvencia*%*
veľmi spokojný/á 1 220 28.24
skôr spokojný/á 2 186 23.88
rovnako spokojný/á ako nespokojný/á 3 99 12.71
skôr nespokojný/á 4 57 7.32
veľmi nespokojný/á 5 34 4.36
nevie to posúdiť 6 176 22.59
Sysmiss 7 0.9

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 772
Minimálna / maximálna hodnota: 7 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.