Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT20A

Názov: OT20A
Popis premennej: Ktoré z nasledujúcich problémov by sa mali riešiť čo najskôr? Odpoveď č.1

Znenie otázky:
Na tomto lístku máte uvedené niektoré problémy, s ktorými sa vo svojom okolí môžete stretnúť.
Ktoré z nasledujúcich problémov by sa mali riešiť čo najskôr?

PopisHodnota Frekvencia*%*
vysoké ceny tovarov a služieb 1 360 46.21
problémy privatizácie 2 21 2.7
kriminalita, zločinnosť 3 145 18.61
problémy zdravotníctva 4 103 13.22
problémy školstva 5 18 2.31
zhoršujúce sa životné prostredie 6 13 1.67
nezamestnanosť 7 105 13.48
morálna obroda spoločnosti 8 2 0.26
nízka životná úroveň 9 8 1.03
národnostné problémy medzi Slovákmi a Maďarmi 10 2 0.26
problematika Rómov 11 2 0.26
zlá ekonomická situácia väčšiny podnikov 12 0 0
upevňovanie a prehlbovanie demokratických princípov a zásad v živote spoločnosti 13 0 0
problémy poľnohospodárstva 14 0 0
rozvoj vidieka 15 0 0
bytový problém 16 0 0
podpora malého a stredného podnikania 17 0 0
podpora maďarskej národnostnej kultúry 18 0 0
podpora kultúrnej činnosti Slovákov na juhu SR 19 0 0
iný problém 20 0 0
nevie posúdiť 21 0 0

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 779
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.