Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT20B

Názov: OT20B
Popis premennej: Ktoré z nasledujúcich problémov by sa mali riešiť čo najskôr? Odpoveď č.2

Znenie otázky:
Na tomto lístku máte uvedené niektoré problémy, s ktorými sa vo svojom okolí môžete stretnúť.
Ktoré z nasledujúcich problémov by sa mali riešiť čo najskôr?

PopisHodnota Frekvencia*%*
vysoké ceny tovarov a služieb 1 0 0
problémy privatizácie 2 5 0.64
kriminalita, zločinnosť 3 85 10.91
problémy zdravotníctva 4 168 21.57
problémy školstva 5 45 5.78
zhoršujúce sa životné prostredie 6 17 2.18
nezamestnanosť 7 279 35.82
morálna obroda spoločnosti 8 9 1.16
nízka životná úroveň 9 91 11.68
národnostné problémy medzi Slovákmi a Maďarmi 10 7 0.9
problematika Rómov 11 30 3.85
zlá ekonomická situácia väčšiny podnikov 12 24 3.08
upevňovanie a prehlbovanie demokratických princípov a zásad v živote spoločnosti 13 1 0.13
problémy poľnohospodárstva 14 6 0.77
rozvoj vidieka 15 5 0.64
bytový problém 16 3 0.39
podpora malého a stredného podnikania 17 1 0.13
podpora maďarskej národnostnej kultúry 18 1 0.13
podpora kultúrnej činnosti Slovákov na juhu SR 19 0 0
iný problém 20 0 0
nevie posúdiť 21 0 0
Sysmiss 2 0.26

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 777
Minimálna / maximálna hodnota: 2 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.