Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT20C

Názov: OT20C
Popis premennej: Ktoré z nasledujúcich problémov by sa mali riešiť čo najskôr? Odpoveď č.3

Znenie otázky:
Na tomto lístku máte uvedené niektoré problémy, s ktorými sa vo svojom okolí môžete stretnúť.
Ktoré z nasledujúcich problémov by sa mali riešiť čo najskôr?

PopisHodnota Frekvencia*%*
vysoké ceny tovarov a služieb 1 0 0
problémy privatizácie 2 0 0
kriminalita, zločinnosť 3 0 0
problémy zdravotníctva 4 20 2.57
problémy školstva 5 20 2.57
zhoršujúce sa životné prostredie 6 4 0.51
nezamestnanosť 7 178 22.85
morálna obroda spoločnosti 8 12 1.54
nízka životná úroveň 9 173 22.21
národnostné problémy medzi Slovákmi a Maďarmi 10 13 1.67
problematika Rómov 11 74 9.5
zlá ekonomická situácia väčšiny podnikov 12 73 9.37
upevňovanie a prehlbovanie demokratických princípov a zásad v živote spoločnosti 13 13 1.67
problémy poľnohospodárstva 14 32 4.11
rozvoj vidieka 15 14 1.8
bytový problém 16 65 8.34
podpora malého a stredného podnikania 17 30 3.85
podpora maďarskej národnostnej kultúry 18 5 0.64
podpora kultúrnej činnosti Slovákov na juhu SR 19 11 1.41
iný problém 20 0 0
nevie posúdiť 21 0 0
Sysmiss 42 5.39

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 737
Minimálna / maximálna hodnota: 42 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.