Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT21A

Názov: OT21A
Popis premennej: Ktoré z nasledujúcich skutočností považujete za svoje najvýznamnejšie prejavy verejného hlásenia sa ku svojej národnosti? Odpoveď č.1

Znenie otázky:
Ktoré z nasledujúcich skutočností považujete za svoje najvýznamnejšie prejavy verejného hlásenia sa ku svojej národnosti?

PopisHodnota Frekvencia*%*
jazyk, ktorým hovorím doma i na verejnosti 1 693 88.96
škola, v ktorej sa učia (študujú) moje deti 2 20 2.57
voľba určitej politickej strany v parlamentných voľbách 3 12 1.54
voľba určitého kandidáta a politickej strany v komunálnych voľbách 4 3 0.39
sledovanie určitých rozhlasových a televíznych staníc a čítanie určitých novín a časopisov 5 4 0.51
výber priateľov (aj alebo najmä) podľa ich národnosti 6 0 0
členstvo v Matici slovenskej 7 0 0
členstvo v Csemadoku 8 0 0
navštevovanie národných (národnostných) kultúrnych podujatí 9 1 0.13
iné 10 1 0.13
nevie, neodpovedal 11 42 5.39
Sysmiss 3 0.39

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 776
Minimálna / maximálna hodnota: 3 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.