Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT21C

Názov: OT21C
Popis premennej: Ktoré z nasledujúcich skutočností považujete za svoje najvýznamnejšie prejavy verejného hlásenia sa ku svojej národnosti? Odpoveď č.3

Znenie otázky:
Ktoré z nasledujúcich skutočností považujete za svoje najvýznamnejšie prejavy verejného hlásenia sa ku svojej národnosti?

PopisHodnota Frekvencia*%*
jazyk, ktorým hovorím doma i na verejnosti 1 0 0
škola, v ktorej sa učia (študujú) moje deti 2 0 0
voľba určitej politickej strany v parlamentných voľbách 3 68 8.73
voľba určitého kandidáta a politickej strany v komunálnych voľbách 4 53 6.8
sledovanie určitých rozhlasových a televíznych staníc a čítanie určitých novín a časopisov 5 103 13.22
výber priateľov (aj alebo najmä) podľa ich národnosti 6 25 3.21
členstvo v Matici slovenskej 7 31 3.98
členstvo v Csemadoku 8 30 3.85
navštevovanie národných (národnostných) kultúrnych podujatí 9 99 12.71
iné 10 1 0.13
nevie, neodpovedal 11 0 0
Sysmiss 369 47.37

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 410
Minimálna / maximálna hodnota: 369 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.