Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT23C

Názov: OT23C
Popis premennej: Používanie materinského jazyka sa výraznejšie prejavuje v konaní Slovákov alebo v konaní Maďarov?

Znenie otázky:
Posúďte na základe svojich skúseností a poznatkov, ktoré z nasledujúcich skutočností sa výraznejšie prejavujú v konaní Slovákov a ktoré v konaní Maďarov žijúcich vo Vašom okrese.

PopisHodnota Frekvencia*%*
výraznejšie u Slovákov 1 217 27.86
výraznejšie u Maďarov 2 379 48.65
nevie 3 180 23.11
Sysmiss 3 0.39

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 776
Minimálna / maximálna hodnota: 3 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.