Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT25A

Názov: OT25A
Popis premennej: Akými hlavnými spôsobmi by sa malo uskutočňovať pestovanie národného povedomia Slovákov? Odpoveď č.1

Znenie otázky:
Ak si myslíte, že treba pestovať národné povedomie Slovákov, akými hlavnými spôsobmi by sa to malo, podľa Vášho názoru, uskutočňovať?

PopisHodnota Frekvencia*%*
výchovou detí a mládeže v národnom a vlasteneckom duchu v rodine 1 385 49.42
výchovou detí a mládeže v národnom a vlasteneckom duchu v škole 2 63 8.09
dôslednou ochranou národnostných práv Slovákov úradmi štátnej správy a miestnej samosprávy 3 26 3.34
vzájomnou podporou a spoluprácou Slovákov žijúcich na národnostne zmiešaných územiach 4 34 4.36
činnosťou Matice slovenskej 5 2 0.26
výchovným pôsobením slovenského rozhlasu a televízie 6 4 0.51
výchovným pôsobením slovenských novín a časopisov 7 2 0.26
organizovaním pronárodných a vlasteneckých kultúrnych podujatí v mestách a obciach 8 4 0.51
inak 9 3 0.39
nevie, neodpovedal 10 39 5.01
Sysmiss 217 27.86

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 562
Minimálna / maximálna hodnota: 217 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.