Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT25C

Názov: OT25C
Popis premennej: Akými hlavnými spôsobmi by sa malo uskutočňovať pestovanie národného povedomia Slovákov? Odpoveď č.3

Znenie otázky:
Ak si myslíte, že treba pestovať národné povedomie Slovákov, akými hlavnými spôsobmi by sa to malo, podľa Vášho názoru, uskutočňovať?

PopisHodnota Frekvencia*%*
výchovou detí a mládeže v národnom a vlasteneckom duchu v rodine 1 0 0
výchovou detí a mládeže v národnom a vlasteneckom duchu v škole 2 0 0
dôslednou ochranou národnostných práv Slovákov úradmi štátnej správy a miestnej samosprávy 3 60 7.7
vzájomnou podporou a spoluprácou Slovákov žijúcich na národnostne zmiešaných územiach 4 93 11.94
činnosťou Matice slovenskej 5 35 4.49
výchovným pôsobením slovenského rozhlasu a televízie 6 47 6.03
výchovným pôsobením slovenských novín a časopisov 7 24 3.08
organizovaním pronárodných a vlasteneckých kultúrnych podujatí v mestách a obciach 8 62 7.96
inak 9 0 0
nevie, neodpovedal 10 0 0
Sysmiss 458 58.79

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 321
Minimálna / maximálna hodnota: 458 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.