Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OT26A

Názov: OT26A
Popis premennej: Akými hlavnými spôsobmi by sa malo uskutočňovať pestovanie národného povedomia Maďarov? Odpoveď č.1

Znenie otázky:
Ak si myslíte, že treba pestovať národné povedomie Maďarov, akými hlavnými spôsobmi by sa to malo, podľa Vášho názoru, uskutočňovať?

PopisHodnota Frekvencia*%*
výchovou detí a mládeže v národnom a vlasteneckom duchu v rodine 1 264 33.89
výchovou detí a mládeže v národnom a vlasteneckom duchu v škole 2 36 4.62
dôslednou ochranou národnostných práv Maďarov úradmi štátnej správy a miestnej samosprávy 3 18 2.31
vzájomnmou podporou a spoluprácou Maďarov žijúcich na národnostne zmiešaných územiach 4 24 3.08
činnosťou Csemadoku 5 4 0.51
výchovným pôsobením slovenského rozhlasu a televízie 6 4 0.51
výchovným pôsobením slovenských novín a časopisov 7 1 0.13
výchovným pôsobením maďarských masovokomunikačných prostriedkov 8 0 0
organizovaním pronárodných a vlasteneckých kultúrnych podujatí v mestách a obciach 9 7 0.9
inak 10 2 0.26
nevie, neodpovedal 11 33 4.24
Sysmiss 386 49.55

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 393
Minimálna / maximálna hodnota: 386 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.