Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Rodina a rod 2002
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej N2C

Názov: N2C
Popis premennej: Súhlas: Muži by sa mali podieľať na dom. prácach viac než v súčasnosti (o9)

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
Muži by sa mali podieľať na domácich prácach vo väčšej miere než sa podieľajú v súčasnosti

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 284 25.07
skôr súhlasím ako nesúhlasím 2 324 28.6
rovnako súhlasím ako nesúhlasím 3 305 26.92
skôr nesúhlasím ako súhlasím 4 140 12.36
vôbec nesúhlasím 5 59 5.21
neviem posúdiť 6 20 1.77
0 1 0.09

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1133
Platné odpovede: 1132
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 6
Priemer / štandardná odchýlka: 2.49293 / 1.23497

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.