Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Rodina a rod 2002
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej R4D

Názov: R4D
Popis premennej: Jeden rodič dokáže vychovať dieťa rovnako dobre, ako dvaja rodičia spolu (o18)

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
Jeden rodič dokáže vychovať dieťa rovnako dobre, ako dvaja rodičia spolu

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 80 7.06
skôr súhlasím ako nesúhlasím 2 170 15
rovnako súhlasím ako nesúhlasím 3 247 21.8
skôr nesúhlasím ako súhlasím 4 378 33.36
vôbec nesúhlasím 5 229 20.21
neviem posúdiť 6 29 2.56

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1133
Platné odpovede: 1133
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 6
Priemer / štandardná odchýlka: 3.52339 / 1.23788

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.