Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Rodina a rod 2002
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej R1A

Názov: R1A
Popis premennej: Súhlas: Pracujúca matka dokáže mať rovnako vrúcny vzťah s deťmi ako tá, ktorá nepracuje (o1)

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
Pracujúca matka dokáže mať so svojimi deťmi rovnako vrúcny a istotu poskytujúci vzťah ako matka, ktorá nepracuje

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 530 46.78
skôr súhlasím ako nesúhlasím 2 252 22.24
rovnako súhlasím ako nesúhlasím 3 155 13.68
skôr nesúhlasím ako súhlasím 4 129 11.39
vôbec nesúhlasím 5 49 4.32
neviem posúdiť 6 18 1.59

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1133
Platné odpovede: 1133
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 6
Priemer / štandardná odchýlka: 2.09003 / 1.30263

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.