Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Rodina a rod 2002
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej R8A

Názov: R8A
Popis premennej: Kto vykonáva vo Vašej domácnosti pranie? (o27)

Znenie otázky:
Kto vykonáva vo Vašej domácnosti nasledujúce činnosti?:
pranie

PopisHodnota Frekvencia*%*
vždy ja 1 252 22.24
obyčajne ja 2 108 9.53
na rovnako alebo obaja spolu 3 40 3.53
obyčajne môj manžel/partner 4 143 12.62
vždy môj manžel/partner 5 151 13.33
robí ich niekto iný 6 11 0.97
neviem posúdiť 7 0 0
0 428 37.78

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1133
Platné odpovede: 705
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 6
Priemer / štandardná odchýlka: 2.80993 / 1.65854

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.