Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Rodina a rod 2002
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej R1B

Názov: R1B
Popis premennej: Súhlas: Dieťa v predšk. veku trpí, ak matka pracuje (o2)

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
Dieťa v predškolskom veku pravdepodobne trpí, ak jeho matka pracuje

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 192 16.95
skôr súhlasím ako nesúhlasím 2 377 33.27
rovnako súhlasím ako nesúhlasím 3 194 17.12
skôr nesúhlasím ako súhlasím 4 221 19.51
vôbec nesúhlasím 5 131 11.56
neviem posúdiť 6 17 1.5
0 1 0.09

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1133
Platné odpovede: 1132
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 6
Priemer / štandardná odchýlka: 2.79947 / 1.32895

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.