Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Rodina a rod 2002
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej R1C

Názov: R1C
Popis premennej: Súhlas: Rodina trpí, ak je matka zamestnaná na plný úväzok (o3)

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
Celkovo povedané, rodinný život je ukrátený, ak je matka zamestnaná na plný pracovný úväzok

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 274 24.18
skôr súhlasím ako nesúhlasím 2 325 28.68
rovnako súhlasím ako nesúhlasím 3 223 19.68
skôr nesúhlasím ako súhlasím 4 167 14.74
vôbec nesúhlasím 5 133 11.74
neviem posúdiť 6 10 0.88
0 1 0.09

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1133
Platné odpovede: 1132
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 6
Priemer / štandardná odchýlka: 2.63781 / 1.35008

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.