Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Rodina a rod 2002
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej N13B

Názov: N13B
Popis premennej: Keď Vy a Váš manžel/ka / partner/ka rozhodujete o nákupe dôležitých vecí pre domácnosť, kto má posledné slovo? (o39)

Znenie otázky:
Keď Vy a Váš manžel/ka /partner/ka rozhodujete o nasledujúcich veciach, kto má posledné slovo?
nákup dôležitých vecí pre domácnosť

PopisHodnota Frekvencia*%*
väčšinou ja 1 146 12.89
väčšinou môj manžel/partner 2 109 9.62
niekedy ja/niekedy môj manžel/partner 3 141 12.44
rozhodujeme/rozhodovali sme spoločne 4 308 27.18
niekto iný 5 1 0.09
0 428 37.78

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1133
Platné odpovede: 705
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 5
Priemer / štandardná odchýlka: 2.87092 / 1.1878

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.