Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Rodina a rod 2002
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej N15D

Názov: N15D
Popis premennej: Moje zamestnanie je málokedy stresujúce (o44)

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
Moje zamestnanie je málokedy stresujúce

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 46 4.06
skôr súhlasím ako nesúhlasím 2 119 10.5
rovnako súhlasím ako nesúhlasím 3 171 15.09
skôr nesúhlasím ako súhlasím 4 168 14.83
vôbec nesúhlasím 5 124 10.94
netýka sa 6 500 44.13
neviem posúdiť 7 2 0.18
0 3 0.26

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1133
Platné odpovede: 1130
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 7
Priemer / štandardná odchýlka: 4.51593 / 1.60331

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.