Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Rodina a rod 2002
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej N16A

Názov: N16A
Popis premennej: Prichádzam z práce unavený/á na to, aby som urobil/a domáce práce (o45)

Znenie otázky:
Ako často sa Vám prihodila každá z nasledujúcich situácií v priebehu posledných troch mesiacov:
Prichádzam z práce príliš unavený/á na to, aby som urobil/a potrebné domáce práce

PopisHodnota Frekvencia*%*
niekoľkokrát za týždeň 1 171 15.09
niekoľkokrát za mesiac 2 265 23.39
raz alebo dvakrát 3 144 12.71
nikdy 4 52 4.59
netýka sa/nemám zamestnanie 5 500 44.13
0 1 0.09

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1133
Platné odpovede: 1132
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 5
Priemer / štandardná odchýlka: 3.39311 / 1.58074

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.