Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Rodina a rod 2002
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej SK25B

Názov: SK25B
Popis premennej: Súhlas: Po vstupe do EÚ sa zvýši ekonomický rast na Slovensku (o64)

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa zvýši ekonomický rast na Slovensku

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 111 9.8
skôr súhlasím ako nesúhlasím 2 331 29.21
rovnako súhlasím ako nesúhlasím 3 225 19.86
skôr nesúhlasím ako súhlasím 4 262 23.12
vôbec nesúhlasím 5 103 9.09
neviem posúdiť 6 101 8.91

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1133
Platné odpovede: 1133
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 6
Priemer / štandardná odchýlka: 3.19241 / 1.43038

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.