Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Rodina a rod 2002
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej EDUCYRS

Názov: EDUCYRS
Popis premennej: Koľko rokov trvalo Vaše vzdelávanie? (o71)

Znenie otázky:
Uveďte, prosím, koľko rokov trvalo Vaše vzdelávanie? Započítajte všetky roky denného štúdia aj neukončené školy. Nezabudnite započítať aj základnú školu. V prípade, že ste dokončili večerné či diaľkové štúdium (napr. maturitné alebo vysokoškolské), započítajte i tieto roky. (Nezahŕňajte do celkového vzdelávania čas strávený odbornými či rekvalifikačnými kurzami)

PopisHodnota Frekvencia*%*
3 1 0.09
4 1 0.09
5 2 0.18
6 6 0.53
7 6 0.53
8 71 6.27
9 94 8.3
10 50 4.41
11 126 11.12
12 274 24.18
13 165 14.56
14 50 4.41
15 36 3.18
16 26 2.29
17 44 3.88
18 41 3.62
19 7 0.62
20 7 0.62
21 3 0.26
22 1 0.09
23 1 0.09
25 1 0.09
ešte študujem na učňovskej škole 93 7 0.62
ešte študujem na strednej škole 94 43 3.8
ešte študujem na vysokej škole 95 45 3.97
ešte študujem na inej škole 96 2 0.18
vôbec som nenavštevoval školu 97 4 0.35
neviem 98 19 1.68

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1133
Platné odpovede: 1133
Minimálna / maximálna hodnota: 3 / 98
Priemer / štandardná odchýlka: 20.9938 / 25.6536

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.