Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Rodina a rod 2002
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej ISCO88

Názov: ISCO88
Popis premennej: Názov zamestnania (o74)

Znenie otázky:
Uveďte názov Vášho hlavného zamestnania. Popíšte ho prosím, čo najpodrobnejšie: aká je náplň Vašej práce, čo máte na starosti, atď. Použite dve a viac slov, nepoužívajte skratky alebo iniciály. Ak nie ste v súčasnosti zamestnaný/á (napr. ste na dôchodku, alebo ste nezamestnaný/á a pod.), uveďte aké zamestnanie ste vykonávali ako posledné:

PopisHodnota Frekvencia*%*
nikdy som nebol zamestnaný/á 9997 0
neviem, nedostatočne opísané zamestnanie 9998 0
odmietam uviesť 9999 0

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1129
Minimálna / maximálna hodnota: 113 / 9999
Priemer / štandardná odchýlka: 6231.28 / 2834.23

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.