Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Rodina a rod 2002
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej SPWRKTYP

Názov: SPWRKTYP
Popis premennej: Oblasť zamestnania manžela/ky / partnera/ky (o83)

Znenie otázky:
Váš/a manžel/ka /partner/ka v súčasnosti pracuje: (ak nie je v súčasnosti zamestnaný/á, berte do úvahy zamestnanie ktoré vykonával/a ako posledné)

PopisHodnota Frekvencia*%*
v štátnej správe, samospráve 1 131 11.56
v štátnom podniku, rozpočt. org 2 248 21.89
iné 3 229 20.21
podnikateľ, živnostník 4 59 5.21
nemám manžel-ku/partner-ku, nikdy nebol zamestn. 5 449 39.63
0 17 1.5

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1133
Platné odpovede: 1116
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 5
Priemer / štandardná odchýlka: 3.40054 / 1.48172

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.