Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Rodina a rod 2002
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej PARTY_LR

Názov: PARTY_LR
Popis premennej: Sebazaradenie ľavica - pravica (o91)

Znenie otázky:
V politike sa často používajú pojmy "ľavica" a "pravica". Kam by ste sa zaradili Vy sami?

PopisHodnota Frekvencia*%*
krajná ľavica 1 14 1.24
ľavica 2 136 12
politický stred 3 316 27.89
pravica 4 200 17.65
krajná pravica 5 23 2.03
iné 6 7 0.62
žiadna z týchto pozícií 7 348 30.71
neviem 8 88 7.77
0 1 0.09

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1133
Platné odpovede: 1132
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 4.70936 / 2.10414

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.