Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Trávenie voľného času stredoškolákov, vzťah mladých ľudí k čítaniu a médiám
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej T5T11

Názov: T5T11
Popis premennej: Miera spokojnosti so svojím doterajším životom

Znenie otázky:
Do akej miery si spokojný/á:

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne spokojný/á 1 230 19.15
dosť spokojný/á 2 589 49.04
ani tak-ani tak 3 249 20.73
dosť nespokojný/á 4 96 7.99
úplne nespokojný/á 5 30 2.5
Sysmiss 7 0.58

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1194
Minimálna / maximálna hodnota: 7 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.