Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Trávenie voľného času stredoškolákov, vzťah mladých ľudí k čítaniu a médiám
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej T10T17

Názov: T10T17
Popis premennej: Miera súhlasu s výrokom: Pre mladých ľudí z môjho okolia sú idey anarchistov (odmietanie autority, poriadku...) príťažlivé.

Znenie otázky:
Pri každom z nasledujúcich výrokov uveď, do akej miery s ním súhlasíš.

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 123 10.24
skôr súhlasím 2 257 21.4
ani tak- ani tak 3 395 32.89
skôr nesúhlasím 4 246 20.48
vôbec nesúhlasím 5 167 13.91
Sysmiss 13 1.08

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1188
Minimálna / maximálna hodnota: 13 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.